DK Kontakt +45 53530006 | US Contact+45 53530006

Sygehuset Østfold: Ventilering og røgventilation til et af Nordeuropas største sygehuse

Kunde: Sygehuset Østfold

Lokation: Kalnes, Norge

Produkt: Lufttæpper

Situation

I slutningen af 2015 stod det nye 85.000 m² store Østfold hospital færdigt til indvielse i Norge. Som en del af projektet er det eksisterende sygehus i Moss, ca. 10 km nord for det nye sygehus, udvidet og ombygget med ca. 10.000 m².

Sygehuset Østfold er et af fremtidens sygehuse, og det skal være med til at sikre sundhed for det hele menneske. Her er man nået langt mod udviklingen af et ‘sundhedshus’, hvor udformning og indretning understøtter patienternes trivsel og helbredelse. Der er lagt vægt på, at sygehuset skal fremstå overskueligt, og at besøgende hurtigt skal kunne orientere sig i bygningen. Senge- og behandlingsområderne er præget af åbenhed og med gode muligheder for kommunikation på tværs af faggrænser.

Løsning

Der ligger en ambitiøs arkitektur til grund for Østfold, og der er anvendt BygningsInformationsModellering (BIM) i alle projektets faser. I 2014 blev projektet tildelt prisen for årets bedste åben BIM-projekt. Åben BIM gør det muligt at genbruge oplysninger, som forskellige parter har lagt ind i en digital model af et færdigt byggeri. Rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherre kan på et tidligt tidspunkt i projekteringen visualisere og simulere forskellige muligheder baseret på definerede kriterier og derefter rette og blive enige om vejen frem.


MovAir har leveret al røgventilation til projektet, der er dimensioneret og leveret som aksial røgventilatorer. Herudover har MovAir leveret alle ventilatorer, der skal bruges ved de 
processer og opgaver, hvor der er behov for det. 

Det er med stor professionel stolthed, vi har rådgivet og leveret ventilering og røgventilation til et så omfangsrigt projekt – og det er en fornøjelse at opleve det færdige resultat, der er taget i brug af alle parter.