DK Kontakt +45 53530006 | US Contact+45 53530006

industriventilation

Vi har et stort udvalg af industriventilatorer, kanalsystemer, lyddæmpere og ventilationsaggregater, og det betyder, at du kan finde en løsning til stort set alle typer af industrier, processer og formål. Uanset om du har brug for et ventilationssystem til eksempelvis fødevareindustrien, cementindustrien, renrum, marine eller laboratorier, så kan vi hjælpe dig.

Tilsammen har vi over 50 års erfaring i at beregne og levere ventilationssystemer til OEM-markedet. Derfor kan du også være sikker på, at du får en energieffektiv løsning med den optimale virkningsgrad, der selvfølgelig efterlever alle markedets krav, blandt andet ErP- direktivet (Energirelaterede Produkter).

Industriventilatorer til alle typer processer og formål

Ventilation spiller en vigtig rolle i mange industrielle processer for at enten at suge luft ud, blæse frisk luft ind eller regulere omgivelsestemperaturen for at skabe det nødvendige indeklima. Det kan også være nødvendigt med ventilation i miljøer med eksplosive gasser og partikler eller for at sikre korrekt brandventilation.

OEM og industrielle processer med behov for industriventilatorer

Vores udvalg af energirigtige OEM ventilationsløsninger til industrien hjælper blandt andet med at opretholde et behageligt og sundt indeklima, reducere emissioner, regulere omgivelsestemperaturen og afstøve i en række industrier og processer.

 • Cement- og asfaltindustrien
 • Filter
 • Maling
 • Fødevare
 • Vindindustrien, vindmølle
 • Datacentre
 • Fiskeindustrien
 • Hospitalsbranchen
 • ATEX
 • Brand
 • Røg
 • Køling
 • Kompressorkøling
 • Landbrug – agriculture
 • Tørreprocesser
 • Retrofit
 • Procesindustrien
 • Maskinindustrien – fremstilling af industrimaskiner
 • Medicinal industri
 • Kraftvarmeværker
 • Varmeværker
 • Biogasanlæg
 • Elforsyning
 • Levnedsmiddelindustri

Hvorfor vælge en ny industriventilator

 • Du får et produkt med et særdeles langt serviceliv
 • Ventilatorernes intelligente konstruktion sikrer optimale virkningsgrader
 • Motor og rotor er samlet i en unit
 • Du har fuld control over hastigheden
 • Du opnår besparelse på energiforbruget

Typer af industriventilatorer

I vores udvalg af løsninger til OEM-markedet finder du nogle af de mest effektive og energivenlige ventilatorer på markedet:

 • Standard AC/EC-ventilatorer
 • Kammerventilatorer
 • Aksialventilatorer
 • Centrifugalventilatorer
 • Industriventilatorer (lav/mellem/højtryksventilatorer)
 • Plastventilatorer
 • Varmeventilatorer stationære og mobile
 • Brand og røg ventilatorer
 • Køleventilatorer
 • ATEX-certificerede ventilatorer
 • Aggregater til industriventilation

EC-ventilatorer er effektive og driftssikre løsninger, der hurtigt er tjent hjem

Vores industriventilatorer er kendetegnet ved at være særdeles effektive og driftssikre, blandt andet fordi de anvender EC-teknologi, som kræver mindre vedligeholdelse, bruger mindre strøm og er mere effektive end de ældre AC-ventilatorer.

Oftest vil du opleve, at din energibesparelse ved at installere en ny og moderne ventilationsløsning meget hurtigt er tjent hjem. Faktisk er den typiske payback tid for udskiftning til fx en kammerventilator kun 1-3 år.

Brandventilation og røgventilatorer

Brandventilatorer og røgventilationer bruges til røgudluftning, brandventilationsanlæg og røgventilerede systemer. Når der opstår brand, leder røgventilatoren røgen ud af bygningen for at sænke temperaturen, lette evakueringen, beskytte bygningskonstruktionen og lette adgangen til området for brandmændene.

Man kan også vælge en udsugningsventilator med lem (hatch ventilator) specielt udviklet til røgsystemer. Denne type har et fuldstændig hermetisk design, som suger røggas ud af bygning ved hjælp af et motoriseret lem-system. Denne type ventilator er især egnet til lagerbygninger og industrielle anlæg.

Eksplosionssikrede ATEX ventilatorer

Miljøer, der er klassificeret som eksplosive, skal udluftes med ren luft så koncentrationen af eksplosive gasser og partikler reduceres til et tilfredsstillende niveau. Det kan blandt andet være nødvendigt på olieraffinaderier, i kemiske laboratorier, medicinal- og pharmaindustrien, olie- og gasindustriven, på skibsværfter og lignende.

I disse miljøer har man brug for eksplosionssikrede ventilatorer, og vores udvalg af ATEX-certificerede ventilatorer er alle godkendt efter de skrappeste standarder, så de kan operere sikkert i højeksplosive zoner.

Ventilationsaggregater

MovAirs ventilationsaggregater – også kendt som luftbehandlingscentraler eller air handling units (AHU) – er konstrueret, så de leverer høj temperaturvirkningsgrad med lavt energiforbrug og minimale driftsomkostninger. Et ventilationsaggregat er med til at sikre et sundt og behageligt indeklima og kan også leveres med køle- eller varmeflader, hvis der fx er behov for at afkøle eller opvarme et område.

Aggregaterne anvendes i alle typer processer, blandt andet inden for fødevare-, cement- og procesindustrien.

Løsninger der opfylder alle gældende krav og sikkerhedsdirektiver

MovAirs løsninger opfylder til de gældende krav, love og sikkerhedsdirektiver i branchen. De er testet og certificeret af uafhængige, akkrediterede laboratorier, så du er garanteret en sikker og pålidelig ventilationsløsning.

Projektledelse, rådgivning og energiberegning på OEM ventilationsprojekter

Når du vælger os som din samarbejdspartner får du grundig rådgivning og energiberegninger i forhold til dit projekt.

Vi kan også hjælpe dig med at projektlede hele installationen af ventilationsløsningen lige fra udvikling og design til indkøb og implementering.

Alle OEM ventilationsløsninger leveres naturligvis med dokumentation i de sprogversioner, I har brug for, og der følger komplette databeregninger med på alt.