DK Kontakt +45 53530006 | US Contact+45 53530006

Spørgsmål om Wellisair

Installation, anvendelse og vedligehold

Du kan installere Wellisair på to forskellige måder: Ved at bruge en fritstående base eller med et vægbeslag

 • Fritstående base: Sæt Wellisair i basen (du behøver ikke fastgøre enheden til basen). 
 • Vægbeslag: Monter beslaget på væggen ved at bruge de fire fastgøringspunkter (skruer er inkluderet) og sæt Wellisair på det monterede beslag.

Vi anbefaler at sætte enheden i cirka 1,5 meters højde og med minimum 60 cm afstand til andre vægge eller loft.

Når du sætter din enhed i et ventileret lokale, vil du få mest muligt ud af dens rensende effekt.

 

Wellisair har et display-panel med en række touch-knapper og indikatorer, der gør den nem at bruge, og som gør det let at se enhedens aktuelle tilstand.

Der er to kontrolknapper:

 • ON/OFF: Tryk på denne knap for at tænde eller slukke enheden.
 • Nattilstand: Når du trykker på denne knap, mens enheden er tændt, reducerer du ventilationshastigheden og slukker samtidig for lyset i indikatoren for luftkvalitet.

Der er kun to vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres med jævne mellemrum:

 • Væskebeholderen skal udskiftes hver tredje måned, eller når enheden giver dig besked. 
 • Filteret skal rystes rent en gang om måneden. Det sidder på højre side af enheden (når du kigger på display-panelet).

Følg disse trin: 

 • Sluk enheden.
 • Tag den ned fra væggen (hvis du bruger vægbeslaget). 
 • Træk stikket ud.
 • Åbn panelet på bagsiden, hvor beholderen sidder, og tag den tomme beholder ud.
 • Tag den nye beholder ud af emballagen, fjern forseglingen og anbring vægen inde i Wellisair-enheden.
 • Luk bagpanelet, tilslut den til stikket og sæt Wellisair tilbage på plads.
 • Luk den tomme beholder med låget og forseglingen fra den nye beholder.
 • Aflever den forseglede, tomme beholder til korrekt affaldshåndtering.
 

Hvis du ser et advarselslys i displayet, kan det betyde to ting: 

 • Beholderen er tom og skal udskiftes til en ny.
 • Den nye beholder sidder ikke korrekt, og du skal slukke strømmen og sætte beholderen rigtigt.

Wellisair-enheden bruger 300mA ved 12V (3.6W pr. time). 

Ja, det er muligt, forudsat at du har en stikkontakt, der bruger et almindeligt strømkabel og stik, der passer til enhedens eget stik.

Enheden kan køre fra -5ºC til 40ºC. 

Sådan fungerer Wellisair

Enheden er designet til at rense et område på cirka 50m2, forudsat at der er tilstrækkelig luftcirkulation til, at hydroxyl-radikalerne kan nå alle dele af det lokale, den er installeret i.

Wellisair fungerer ved at generere en kædereaktion, så det samlede areal, der renses, forøges løbende undervejs i processen.

Wellisair er designet til at blive brugt i et lokale på maksimalt 60m2. Hvis et lokale har god luftcirkulation, og den pågældende genstands fulde overflade er i direkte kontakt med luften, kan enheden desinficere ethvert objekt på 4 timer.

Genstande, der ikke kan opbevares, så de har direkte kontakt med luften på alle sider (såsom tøj), skal vendes hver fjerde time, hvilket betyder, at desinfektion ville tage 8 timer.

Hvis du placerer genstande i et mindre rum, kan det reducere desinfektionstiden med de samme rum-til-tid proportioner. For eksempel vil 2 timer i et rum på 25mvære tilstrækkeligt på hver side, hvilket betyder, at for genstande, der kræver totrinsrensning, vil 4 timer være tilstrækkeligt.

Vi har også udviklet nogle teststrimler, som kan bruges til at kontrollere, om desinfektionsprocessen er udført korrekt. I de tilfælde, hvor desinfektion kan tage kortere tid end normalt, kan teststrimlerne derfor bruges til at kontrollere, om desinfektionen er fuldført, og på den måde kan du undgå at opbevare genstandene i rummet længere end nødvendigt.

Wellisairs anvendelsesmuligheder

 • Den fjerner 99.9% af de bakterier og virusser, som findes i luften og på overflader. 
 • Den fjerner dårlig lugt.
 • Den reducerer PM1-, PM5- og PM10-partikler, som kan findes i luften.
 • Den reducerer flygtige organiske stoffer (VOC’ere).
 • Den reducerer mulige allergener.

Ja, afhængig af niveauet af patogener og luftfugtighed kan cirka 60% patogener fjernes på 10-12 minutter.

Ja, hvis der er god luftcirkulation mellem konsultationsrummene, det vil sige, at dørene er åbne og luften kan bevæge sig fra rum til rum, så kan en enhed være tilstrækkelig. 

For at sikre at alle konsultationsrum er effektivt desinficeret, bør man ideelt set montere en i hvert rum.

Det afhænger af luftkvaliteten udefra. Hvis luften er snavset og fuld af forurenende stoffer (for eksempel byluft), anbefales det ikke, for selvom det kan hjælpe med at fjerne mulige patogener, som patienten kan bringe med sig, vil det også lukke en stor mængde forurenende stoffer ind, som findes i luften udenfor.

På den anden side, hvis udeluften stort set er fri for forurenende stoffer, anbefaler vi at åbne vinduerne, fordi det vil hjælpe med at ventilere konsultationsrummet og sprede den rensende effekt.

Nej, kædereaktionen vil ikke vare særlig længe efter, at enheden er slukket. Den gennemsnitlige levetid for en hydroxyl-rakdikal er 100 picosekunder, hvilket betyder, at reaktionen bør holdes kørende, fordi den gradvist falder på grund af inaktiveringen af selve patogenerne, indtil der ikke er nogen tilbage.

Nej, en hydroxyl-radikals elektriske ladning, der udsendes af Wellisair, er neutral, og det betyder, at den ikke reagerer med andre materialer end patogener.

Teknologi: Alternativer mod COVID-19

Nej, den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed (EPA) fraråder det helt, fordi det kan irritere slimhinder.

Det kan være en god mulighed med hensyn til, hvor hurtigt det virker. Det er dog vigtigt at huske, at for at fjerne patogener effektivt har du brug for en bølgelængde på mellem 200-280 nanometer (særligt omkring 265 nm), og det forbrænder hud og øjne. Af den grund bør der ikke være nogen til stede under desinfektionsprocessen.

Derudover kender vi stadig ikke den fulde virkning, som UV-stråler kan have på udsatte overflader.

Slutteligt fungerer UV-stråler kun på den overflade, som de lyses på, og det betyder, at alle overflader skal rengøres inden brug. Det kan medføre større risiko for, at andre overflader i rummet ikke renses, og dermed vil risikoen for smitte stadig være tilstede.

Den type produkter er relativt billige, og der er både manuelle og elektroniske løsninger. Der er dog i øjeblikket ingen tilgængelige studier, der kan påvise de virkninger, de kunne have på COVID-19-virussen, eller den tid, der kræves for at eliminere den. Produkterne findes i forskellige forskellige typer:

 • Produkter, der indeholder hypochlorit: Denne typer produkter er effektive på hårde overflader, men kan beskadige tekstiler og er meget oxiderende på hospitalsudstyr.
 • Hypochlorsyre: Det er en yderst virucidal og bakteriostatisk syre. Det kan bruges på hårde og delvist porøse overflader.
 • Avancerede oxidationsprocesser: Ligesom hypochlorsyre er de yderst virucide og bakteriostatiske, men også mere miljøvenlige og mildere for huden. De er perfekt til tekstiler og hårde overflader, enten delvist porøse eller porøse. Fordi det er en energieffektiv enhed, kan den bruges, mens du arbejder, og vi anbefaler at bruge den 24 timer i døgnet.
 • Kvaternært ammonium: Det er baktericider, selvom de ikke er så effektive på virussen som de andre. Af denne grund anbefaler vi ikke brugen af ​​dem, selvom de er gode til brug på hospitalsudstyr.

Wellisair teknologi: Virusser og bakterier

Wellisair bruger en avanceret oxidationsproces (AOP), der er baseret på reaktive ilt- og nitrogenarter (RONS), nærmere bestemt hydroxyl-radikaler (OH). De oxiderer membranerne fra virusser og bakterier og frembringer en kædereaktion, der fremskynder, at virus og bakterier dør. Når membranen først er blevet gennemtrængt, oxiderer de den genetiske information fra disse mikroorganismer, og det inaktiverer dem.

Det skal også nævnes, at der kun er tre bakterier, der har et antioxidant-system, selvom det ikke er tilstrækkeligt kraftigt til at bekæmpe Wellisairs avancerede oxidationseffekt. Derfor vil disse bakterier også blive neutraliseret (se for eksempel rapporter om virussen: 20200228, 20191212_3 eller om bakterier: EM20150002, 027128).

Wellisair teknologi: Forbedrer luftkvaliteten

Wellisair reducerer alle de gasser, der er i luften (bio-aerosoler) såvel som eventuelle atmosfæriske partikler (PM).

Takket være den avancerede oxidationsproces oxiderer den flygtige organiske forbindelser (VOC’ere) og omdanner dem til inerte, ufarlige forbindelser. Ved at oxidere PM’ere bliver partiklerne tungere og falder til jorden, så man ikke indånder dem.

Wellisair teknologi: Fjerner lugte

Lugte er flygtige organiske forbindelser (VOC’er) i en gasform, der frigøres i luften, når du skifter fra væske eller et fast stof. Wellisair-teknologien nedbryder disse til helt lugtfri elementer.

Wellisair teknologi: Konservering af ferske fødevarer

Frugt og grøntsager frigiver naturligt ethylen i luften, og det forårsager og fremskynder modnings- og forrådnelsesprocessen af fødevarer.

Fordi ethylen er en flygtig organisk forbindelse (VOC), vil den blive neutraliseret af Wellisair-enheden, og det forlænger både modningsprocessen og en eventuel inficering fra rådne fødevarer.

Wellisair teknologi: Kan den påvirke mennesker?

Denne slags radikaler produceres naturligt i luften som en del af dens egen naturlige renseproces. Oxidationsmidler (som inkluderer hydroxyl-radikaler) produceres naturligt, når atmosfæriske gasser udsættes for sollys.

Molekylet omtales ofte som “atmosfærens vaskemiddel”, fordi det reagerer med et stort antal forurenende stoffer og spiller en vigtig rolle i eliminering af drivhusgasser.

Selvom det er rigtigt, at hydroxyl-radikaler kan føre til en ødelæggende kædereaktion på celleorganismer, kan den menneskelige krop nemt neutralisere dem.

Den biologiske levetid for OH· er meget kort, og det betyder, at den reagerer meget hurtigt med alt, den kommer i kontakt med, og den forårsager en kædereaktion i forhold til at nedbryde andre elementer for at “stjæle” en elektron fra dem for at stabilisere sig selv. Den menneskelige krop genererer enzymer, der kan neutralisere denne proces, som for eksempel katalase eller dismutase.

Ja, der blev offentliggjort en videnskabelig undersøgelse af IJOER-magasinet med titlen “Bevis for OH•-radikaler, der desinficerer indendørsluft og overflader på en måde, der er ufarlig for mennesker”.

Derudover er udledningen fra hydroxyl-radikaler målt, og produktionen blev målt til 0,64 ppm. I betragtning af at den amerikanske arbejdsmiljømyndighed har fastlagt en grænse på 1 ppm i højst 8 timer om dagen, viser det, at OH-radikaler ikke er skadelige for den menneskelige krop.

Ja, kroppen har to antioxidantsystemer:

 • Endogent: Disse produceres naturligt af kroppen. For eksempel antioxidanter, der findes uden for cellerne som blandt andet albumin, bilirubin og ceruloplasmin samt dem, der findes inde i cellerne som for eksempel katalase, Q-enzymet, askorbinsyre (også kendt som C-vitamin), E-vitamin og urinsyre.
 • Eksogent: Disse får man enten ved indtagelse af fødevarer med antioxidantegenskaber eller via en intravenøs injektion med antioxidanter. Nogle af de antioxidanter, man kan få gennem fødevarer, er for eksempel zink, selen, askorbinsyre og E-vitamin.

Store koncentrationer af ozon kan være skadelige for åndedrætsorganerne, men Wellisair-enheden udleder kun meget små mængder ozon, og det er ikke skadeligt for den menneskelige krop.

For at bevise, at udledningen af ozon fra Wellisair ikke har nogle skadelige virkninger på mennesker, blev ozonniveauet certificeret efter den amerikanske standard “UL 867 Electrostatic Air Cleaners” til elektrostatiske luftrensere.

Ozon er et meget kraftfuldt desinfektionsmiddel, og det er vigtigt at sikre, at det aldrig udledes i koncentrationer, der er større end 0,050 ppm, fordi det kan påvirke menneskers helbred. Ozon-generatoren i Wellisair kontrollerer og genererer den nøjagtige mængde ozon, der er nødvendig for at reagere med de æteriske olier, som er inde i enheden, så den kan sprede hydroxyl-radikaler for at skabe den avancerede oxidationsproces (AOP).

Brintoverilte, hydrogenperoxid, H2O2, er et oxidationsmiddel med desinficerende og bakteriedræbende virkning. Opløsningen virker desuden lugtdæmpende på grund af iltning af ildelugtende stoffer. Det vil ikke påvirke mennesker, fordi vægen i beholderen kun udleder en meget begrænset mængde – kun 0,4 gram pr. døgn. Et så lavt koncentrationsniveau har ingen indflydelse på den menneskelige krop.

Du skal dog være forsigtig, når du håndterer og udskifter beholderen, og undgå, at væsken kommer i kontakt med din hud, øjne, næse eller mund. Inhaler eller indtag aldrig brintoverilte.

Hvis en af de ovennævnte situationer skulle opstå, skal du straks søge læge.

Nej, faktisk er det godt for dig, fordi du fjerner virusser og bakterier, forbedrer luftkvaliteten, fjerner dårlig lugt og hjælper med at forlænge holdbarheden på ferske fødevarer, som for eksempel frugt og grønt. 

Ja, det har ingen indvirkning på mennesker. Den menneskelige krop har desuden et stærkt forsvar i sit antioxidant-system.

 

Nej, tværtimod, for den vil hjælpe med at holde luften fri for patogener, der kan få deres sygdom til at blusse op.