Cases

Her finder du alle vores Cases
så kan du følge med i hvad vi går og laver.

Banedanmarks nye Trafik Control Center Øst med MovAir`s lufttæpper

MovAir har leveret lufftæpper til det nye Traffic Control Center Øst, som blev indviet i 2015. Lufttæpperne er indbygget i lofterne ved indgangspartiet. Det var et krav fra arkitekterne at lufttæpperne skulle synes mindst muligt og interiørmæssigt matcher bygningen.

 

Pic5

Derfor blev det MovAirs specieldesignede lufttæpper for integrering i loft, som bla. udmærker sig ved at have et meget flot design og udført med specielmalet overflade, så de matcher det øvrige interiør.

 

Til styring af banenetværket øst for Lillebælt opføres Traffic Control Center (TCC) Øst. Bygningen på 10.500 m² er placeret ved Kalvebod Brygge tæt ved det eksisterende jernbanenet, centralværkstederne og Københavns Hovedbanegård.

 

8.500 m2, fordelt på 7 etager, udgør Traffic Control Center Øst. Centret skal indeholde de meget komplekse og følsomme centralenheder for nyt signalanlæg, der styrer togtrafikken i Danmark øst for Lillebælt. Dette gør at sikkerheden i og omkring Control Centret skal være meget høj.

 

Pic 3

De resterende 2.000 m2 skal anvendes til Vejdirektoratets Trafik Informationscenter med tilhørende funktioner.

Arkitekturen er direkte afledt af bygningens vigtigste funktioner, som er kontrolfaciliteter til styring og overvågning af jernbanenettet. Det største kontrolrum er 750 m², og med det søjlefri rum sikres frit udsyn for alle medarbejdere. Der er yderligere 3 kontrolrum i bygningen på hver ca. 600 m².

 

Alle kontrolrum er karakteriseret ved deres indretning med bordopstillinger i cirkulære former. Dette samt ønsket om en markant bygning har affødt den cylindriske form. Cirklen er samtidig det mest effektive areal til at rumme de 4 kontrolrum.

 

Landskabet omkring TCC-ØST-bygningen placerer sig som del af og som foreløbig afslutning på landskabsstrøget Kalvebod Park. Landskabsstrøget tager afsæt i tanken om dødislandskabet; karakteriseret ved et varieret terræn hævet i forskellige højder med rig sammensætning af naturelementer, plante- og dyreliv samt mulighed for forskellige rekreative områder.

 

 

Vi er

klar til at hjælpe

 

 

Rådgivning

Vi er klar til at vejlede dig til dit
næste produkt, kontakt os i dag

 

Service & After Sales

Selvom du har købt vores produkt,
er vi stadig klar til at hjælpe dig

 

Energioptimering

MovAir tilbyder løsninger og rådgivning
indenfor energioptimering